La Residència

La Residència Sant Jordi es va fundar l’any 1996 i des d’aleshores hem volgut ser fidels al nostre objectiu de millorar la qualitat de vida de la gent gran. La nostra experiència ens demostra que és possible construir un entorn adequat a les seves necessitats, que sigui familiar i acollidor. Destinem els nostres serveis a oferir una atenció integral als usuaris per millorar el seu benestar personal i fer que se sentin com a casa.

null

Entorn

El centre ha posat molta dedicació a tenir cura dels seus petits jardins i espais d’oci personal. Un lloc on compartir experiències.

null

Treball social

Ens involucrem personalment amb cada resident, garantint el seu benestar i fent que la relació del grup sigui positiva i agradable.

null

Experiència

Gairebé 20 anys en el sector oferint els nostres serveis i aprenent de cada resident. La il·lusió i l’afecte es mantenen des del primer dia.

Centre de dia

Un dels serveis que ofereix la residència és l’opció de centre de dia.

L’assistència en el centre permet a l’usuari mantenir els vincles amb la família i el seu entorn natural. És una manera d’ajudar a incrementar la percepció del seu benestar físic, emocional, relacional i cognitiu perquè realitzi activitats estimulants dins i fora del centre.

Tambè disposarà d’un equip professional especialitzat que atendrà les seves necessitats.

Horari: Laborables de 8:00 a 20:00 h

(adaptable segons les necessitats de cada família).

Serveis

DOCTORA

Realitza valoracions i seguiments de l’adaptació i evolució, així com la detecció de canvis significatius dels residents en cas de problemes de salut.

PSICÒLOGA

Treballa amb els familiars pel que fa a la relació del resident amb les circumstàncies en què es troba, així com l’enfrontament amb aquestes

FISIOTERAPEUTA

Assistència diària de fisioteràpia i rehabilitació. Diagnòstic i tractament de cada resident per mantenir i/o millorar les seves capacitats funcionals i psicomotrius. Sessions de grup i individuals.

HIGIÈNIC-SANITÀRIA

Revisa instal·lacions i instrumental requerit per garantir la higiene, realitza les cures, control de tensió, de diabetis, etc..

DIETISTA

Elabora setmanalment els menús nutricionals tenint en compte les necessitats individuals dels residents partint del seu informe.

EDUCADORA SOCIAL

Realitza activitats socioculturals diàriament. Dinamitza el grup de residents per tal de potenciar la dimensió lúdica, creativa i relacional de cada persona. Al mateix temps es treballen els aspectes cognitius i psicomotrius, generant una font de satisfacció i realització personal.

TREBALLADORA SOCIAL

Treballa amb el resident i la família en conjunt i s’ocupa de realitzar l’informe social del resident i una valoració inicial per detectar futures necessitats. Administra i gestiona la documentació referent a les pensions, ajudes o subvencions. Dóna resposta a les inquietuds i als suggeriments que es planteja la família o el resident.

AUXILIAR DE GERENTOLOGIA

Ofereixen atenció social i suport als residents que necessitin ajuda per a la realització de tasques quotidianes, intentant mantenir la seva autonomia i independència. Són responsables de tasques sanitàries rutinàries i de l’atenció bàsica.

Activitats